LOFT Consult

Loft Consult bistår både private, virksomheder og organisationer.

Hvordan får man gjort opmærksom på sit problem? Hvordan påvirker man den politiske beslutningsproces? Hvordan finder man en løsning, der også er politisk praktisabel?

Især skattelovgivningen giver i praksis mange problemer. Hvordan finder man en pragmatisk løsning, og hvordan får man politikerne i tale herom?